Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

मिति २०७७ श्रावण ३२ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय ।