Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नव वर्ष २०७६ को शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना

2076-01-01

2076-01-01


नव वर्ष २०७६ को शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !!! #Happy New year to you all 2076 ज़िल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला