Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी निषेधाज्ञाको निरन्तरता सम्बन्धी सूचना !