Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

राजपत्रमा प्रकाशित कर्णाली प्रदेशमा लागु हुने सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना !