Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 भूपेन्द्र थापा भूपेन्द्र थापा प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858327777
thapa.bhupen68@gmail.com
2 नन्दराम चाैलागाइ नन्दराम चाैलागाइ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा 9858320380
3 श्री बिष्णु बहादुर महत् श्री बिष्णु बहादुर महत् नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9868382528
4 श्री कबिदत्त न्यौपाने श्री कबिदत्त न्यौपाने नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9858320301
5 सुरत गिरि सुरत गिरि नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9860860257
girisurat@gmail.xn--co-jpf
6 लक्ष्मीकान्त जैसी लक्ष्मीकान्त जैसी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9866211881
laxmikantajaisi@gmail.com
7 हंस ब. खत्री हंस ब. खत्री लेखापाल लेखा शाखा 9848313113
khatri.hansa13@gmail.com
8 जनक बहादुर सिंह जनक बहादुर सिंह कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9842673255
janaksingh561@gmail.com
9 हरिकृष्ण महत हरिकृष्ण महत कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9843946861
krishnaharim194@gmail.com
10 जगत बहादुर शाही जगत बहादुर शाही कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9869981145
11 श्री मुने बुढा श्री मुने बुढा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9848357944
12 डिल्ली श्रेष्ठ डिल्ली श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी 9848305207
13 श्री दत्त बहादुर बोहोरा श्री दत्त बहादुर बोहोरा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9865564045
14 श्री धिर बहादुर घर्ती श्री धिर बहादुर घर्ती कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9848357950