Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 भूपेन्द्र थापा भूपेन्द्र थापा प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858327777
thapa.bhupen68@gmail.com
2 ऒम प्रकाश देवकोटा ऒम प्रकाश देवकोटा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858320380
omprakashram.opd@gmail.com
3 श्री बिष्णु बहादुर महत् श्री बिष्णु बहादुर महत् नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9868382528
4 श्री कबिदत्त न्यौपाने श्री कबिदत्त न्यौपाने नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9858320301
5 सुरत गिरि सुरत गिरि नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9860860257
girisurat@gmail.com
6 दत्त लामा दत्त लामा नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9848312548
dattalama@gmail.com
7 हंस ब. खत्री हंस ब. खत्री लेखापाल लेखा शाखा 9848313113
khatri.hansa13@gmail.com
8 दान बहादुर महतारा (९८४८३१६६६०) दान बहादुर महतारा (९८४८३१६६६०) कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9848316660
dmmahatara@gmail.com
9 जनक ब. सिंह जनक ब. सिंह कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9813650965
janaksingh561@gmail.com
10 रामकृष्ण पाण्डे रामकृष्ण पाण्डे खरिदार मुद्दा शाखा 9848097732
11 हरिहर काफ्ले हरिहर काफ्ले खरिदार नागरिकता शाखा 9864980806
12 जगत बहादुर शाही जगत बहादुर शाही कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9869981145
13 श्री मुने बुढा श्री मुने बुढा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9848357944
14 डिल्ली श्रेष्ठ डिल्ली श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी 9848305207
15 श्री दत्त बहादुर बोहोरा श्री दत्त बहादुर बोहोरा कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9865564045
16 श्री धिर बहादुर घर्ती श्री धिर बहादुर घर्ती कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9848357950