Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

बोलपत्र


मिति बोलपत्र विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-02-06 सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सुचना
2076-02-06