Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

2 महिना अगाडी

2077-12-12


आज मिति २०७७/१२/१२ गतेका दिन जिल्ला कोभिड-१९ सकंट व्यवस्थापन केन्द्रका अध्यक्ष तथा श्रीमान् प्रमुख  जिल्ला अधिकारी श्री भूपेन्द्र थापाज्यूको अध्यक्षतामा बसेको DCCMC को बैठकबाट यस जिल्लामा पहिला सञ्चालन भएका आइसोलेश तथा क्वारेन्टाइन सञ्चालन तयारीमा राख्ने र भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका व्यक्तिहरूको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले संकलन गरी DCCMC लार्इ उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णयहरू गरी बैठक सम्पन्न भएको छ ।

Attached Files