Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

मिति २०७६ फागुन १८ देखि २४ गते सम्म यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लामा भएको कार्यसम्पादन विवरण।