Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार


सबै समाचार
विजया कुमारी प्रसाइ
विजया कुमारी प्रसाइ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नन्दराम चाैलागाइ
नन्दराम चाैलागाइ

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9858320380

श्री बिष्णु बहादुर महत
श्री बिष्णु बहादुर महत

नायब सुब्बा