Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
हिमपातको सूचना
राहदानी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
कोभिड-१९ को कारणले मृत्यु भएका हकवालाकोलागि अत्यन्त जरूरी सूचना
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी तिहार लक्षित सूचना।।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाबाट सम्पादित कार्यहरुको स्वत: प्रकाशन (२०७८ श्रावण, भाद्र र असोज)
हिमपातको सूचना
4 दिन अगाडी
16 मङ्सिर
राहदानी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15 दिन अगाडी ( कम्पुटर शाखा)
05 मङ्सिर
मेरो गणना, मेरो सहभागिता भन्ने मूल नाराकासाथ १२अाै राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम २०७८
25 दिन अगाडी
25 कार्तिक
कोभिड-१९ को कारणले मृत्यु भएका हकवालाकोलागि अत्यन्त जरूरी सूचना
28 दिन अगाडी ( कम्पुटर शाखा)
22 कार्तिक
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी तिहार लक्षित सूचना।।
1 महिना अगाडी ( कम्पुटर शाखा)
17 कार्तिक
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाबाट सम्पादित कार्यहरुको स्वत: प्रकाशन (२०७८ श्रावण, भाद्र र असोज)
1 महिना अगाडी
10 कार्तिक
विजया कुमारी प्रसाइ
विजया कुमारी प्रसाइ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नन्दराम चाैलागाइ
नन्दराम चाैलागाइ

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9858320380

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्र

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

राहदानी सम्बन्धी

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : श्री कबिदत्त न्यौपाने / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

प्रमाण पुगेको खण्डमा उसैदिन | रु.१०।- को टीकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुरत गिरि / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु.१०।- को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुरत गिरि / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र लिंदा

प्रमाण पुगेमा सोही दिन | रु. १०।- को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुरत गिरि / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु १३।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुरत गिरि / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

विदेशमा जन्मस्थान राखी नागरिकता पाउ भन्नेको हकमा

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट | रु. १०।- को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सुरत गिरि / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा(द्रुत सेवा सिफारिसको लागि)

सोही दिन |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : श्री कबिदत्त न्यौपाने / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा(सामान्य सिफारिसको लागि)

४५ दिन | रु. ५,०००।– |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : श्री कबिदत्त न्यौपाने / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा(नावलकको हकमा)

सोही दिन | रु. ५,०००।– |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : श्री कबिदत्त न्यौपाने / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

राहदानी हराई अर्का बनाउनु परेमा

४५ दिन | रु.१०,०००।– |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : श्री कबिदत्त न्यौपाने / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

४५ दिन | रु.१०,०००।– |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : श्री कबिदत्त न्यौपाने / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

वसाईसराईको हकमा

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : श्री कबिदत्त न्यौपाने / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

कर्मचारी परिवारको हकमा

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : श्री कबिदत्त न्यौपाने / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

विवाह भै आएको महिलाको हकमा

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : श्री कबिदत्त न्यौपाने / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

नावालक परिचयपत्र

सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन | रु.१०।– को टिकट प्रतिलिपिको हकमा प्रति पाना रु ३।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

संस्था दर्ता सम्बन्धी

आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु.१०को टिकट सहित रु. १०००।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

संस्था नविकरण

प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन | रु.१० को टिकट सहित रु. ५००।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

भारतिय सैन्य पेन्सन

सोही दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

नाता प्रमाणित

सोही दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

राहत वितरण

सोही दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

छापाखाना दर्ता सम्बन्धि

सोही दिन | रु १०००।– |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

हातहतियार इजाजत पत्र नविकरण

सोही दिन | प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र रु. ३००।– |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

हातहतियार इजाजत पत्र नामसारी

सोही दिन | प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र रु. ३००।– |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने

प्रकृया पुगेपछि सोही दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

अन्य सिफारिस

सोही दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : विजया कुमारी प्रसाइ

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-08-16 13:58:54

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

Powered By: ProActive Developers